Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991


Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy


Osmoza naturalna to proces związany ze zjawiskiem przenikania rozpuszczalnika (wody) z roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym. Warunkiem zaistnienia procesu jest obecność błony półprzepuszczalnej (membrany osmotycznej) rozdzielającej obydwa roztwory. Proces osmozy naturalnej trwa do chwili wyrównania ciśnienia osmotycznego roztworów.

Osmoza naturalna, Osmoza odwrócona - schematOdwrócona osmoza (ang.: reverse osmosis - RO) to proces odwrotny do osmozy naturalnej. Pod wpływem wytworzenia ciśnienia większego od ciśnienia osmotycznego następuje wymuszony przepływ rozpuszczalnika (wody) z roztworu o stężeniu większym przez membranę osmotyczną do roztworu o stężeniu mniejszym.

Rezultatem procesu odwróconej osmozy jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej związków i substancji. Czynnikami skuteczności procesu są: odpowiednio ustabilizowane wysokie ciśnienie po stronie wody zanieczyszczonej (surowej) i właściwa membrana osmotyczna o odpowiednich właściwościach półprzepuszczalnych, przez którą ma przeniknąć jedynie woda. W ten sposób woda zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń. Permeat (czysta woda osmotyczna) jest doprowadzany do zbiornika, a koncentrat w postaci kationów, anionów, koloidów i bakterii oraz innych związków, substancji i minerałów jako ściek odprowadzany jest do kanalizacji. Kilkustopniowa odwrócona osmoza pozwala uzyskać stopień odrzutu nawet rzędu 95-99,8%.

Membrama osmotyczna Sintra - schematSystem odwróconej osmozy jest skuteczną metodą zapewnienia czystej wody zarówno w mieszkaniach i domach, jak i w zakładach, biurach, hotelach, szpitalach, aptekach, w gastronomii, w instytucjach kultury, edukacji i administracji, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wszędzie tam gdzie cenione jest życie i zdrowie.

Ponadto też niektóre procesy technologiczne i przemysłowe wymagają dostarczania wody o bardzo wysokim stopniu czystości, chociażby w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym, samochodowym, energetycznym, ciepłowniczym (kotłownie parowe), a także w analityce laboratoryjnej, technice klimatyzacyjnej i nawilżającej, w lecznictwie medycznym oraz wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Urządzenie Supreme RO KompaktW naszej bogatej ofercie znajdują się różnego rodzaju systemy i filtry RO odwróconej osmozy, zarówno proste, jak i bardziej złożone, nie tylko oczyszczające, ale też mineralizujące wodę, w tym kompaktowe przeznaczone do celów domowych i półprzemysłowych. Do tego rodzaju zaliczają się urządzenia, takie jak Ultra RO, Ultra EO, Advance2, Supreme RO informacje i dane techniczne podane są w kartach katalogowych.

Produkujemy i dostarczamy również wyspecjalizowane systemy RO (odwróconej osmozy) o wydajności permeatu aż do 30 000 l/h lub o przewodności aż poniżej < 0,1 μS/cm zarówno do celów technologicznych, jak i przemysłowych, a także instalacje RO do odsalania wody morskiej oraz systemy RO specjalnego przeznaczenia z integrowanymi układami demineralizacji lub dejonizacji. Znajdujemy się wśród tych nielicznych na świecie, którzy dostarczają wyjątkowe i zaawansowane instalacje oczyszczania wody do celów medycznych, w tym do dializy i przygotowania płynów dializacyjnych.

Instalacja przemysłowa RO (odwróconej osmozy)Urządzenia RO do użytku przemysłowego bądź celów specjalnych produkowane są na zamówienie z uwzględnieniem konkretnych potrzeb technologicznych i wymogów co do permeatu oraz opcjonalnie wyposażone są w rozbudowaną automatykę sterowniczą i pomiarową.

W toku eksploatacji systemów RO na membranach odkładają się zanieczyszczenia zawarte w wodzie. W urządzeniach domowych i półprzemysłowych wkłady membranowe podlegają okresowej wymianie. W urządzeniach przemysłowych konserwacja polega na automatycznym przemywaniu i okresowym płukaniu wraz z dezynfekcją.

W celu zabezpieczenia bezawaryjnej eksploatacji, przedłużenia żywotności membran i funkcjonalności urządzeń, woda podawana odwróconej osmozie powinna być odżelaziona, zmiękczona lub korygowana chemicznie antyskalantami oraz odchlorowana lub zabezpieczona antyutleniaczami.

Odwrócona osmoza RO, dzięki naturalnemu zjawisku fizycznemu, w każdym przypadku zapewnia czystą wodę.


Zapoznaj się z oferowanymi przez nas urządzeniami – informacje w plikach PDF:

Systemy filtracyjne RO (odwróconej osmozy) - informacja ogolna – systemy filtracyjne RO (odwróconej osmozy) – informacja ogólna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraRO – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraRO – prezentacja i specyfikacja techniczna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraEO – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraEO – prezentacja i specyfikacja techniczna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Advance2 – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Advance2 – prezentacja i specyfikacja techniczna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Sintra – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Sintra – prezentacja i specyfikacja techniczna