Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991


Multisystemy uzdatniania wody – Zeolit SAYMON-CrystalRight


Multisystem uzdatniania wody - Zeolit SAYMON-CrystalRightSAYMON-CrystalRight jest specjalnie wyprodukowanym zeolitem różniącym się zdecydowanie efektywnością od klasycznych zmiękczaczy wody – żywicznych lub jonowymiennych. Występuje w postaci kryształków uwodnionego glinokrzemianu sodu o doskonałych właściwościach usuwania wapnia, żelaza, manganu poprzez wymianę jonową oraz amonu, resztkowych wartości siarkowodoru poprzez adsorpcję. Efektywnie filtruje i zmiękcza wodę oraz neutralizuje poprzez zwiększenie wartości pH, ponadto działa jako filtr zanieczyszczeń organicznych i nierozpuszczalnych związków, i zawiesin nieorganicznych. Regeneracja złoża SAYMON-CrystalRight, mająca na celu zachowanie jego właściwości uzdatniających, standardowo dokonywana jest roztworem soli chlorku sodu (NaCl), którego zużycie jest ok. 30% mniejsze niż w przypadku regeneracji tradycyjnego złoża z żywic zmiękczających. Natomiast pełna zdolność jonowymienna złoża może zostać przywrócona przez regenerację węglanem sodu (Na2CO3). Jest to unikatowe podejście preferowane technologią SAYMON i zapewniające ponadstandardowe wydłużenie żywotności złoża.


Multisystem uzdatniania wody SAYMON-CrystalRight – łączący w sobie w jednym cyklu uzdatniania wody procesy zmiękczania, odżelaziania, odmanganiania i adsorpcji – pracuje całkowicie automatycznie. Instalacja składa się ze sterownika czasowego lub objętościowego, kolumny jonowymiennej, zbiornika roztworu regeneracyjnego oraz złoża jonowymiennego.


Alternatywnie stosujemy również zamienne złoża wielofunkcyjne Ecomix oraz Aqua Multi

.

Zapoznaj się z oferowanymi przez nas urządzeniami – informacje w plikach PDF:

Zeolit SAYMON-CrystalRight – multisystem uzdatniania wody – informacja ogólna – zeolit SAYMON-CrystalRight – multisystem uzdatniania wody – informacja ogólna

SAYMON Multi BNT – złoża wielofunkcyjne – SAYMON Multi BNT – złoża wielofunkcyjne

SAYMON Multi Mix – uzdatnianie wielofunkcyjne – SAYMON Multi Mix – uzdatnianie wielofunkcyjne