Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991


Elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale


Elektroniczny magnetyzer (elektromagnetyzer) indukcyjny SAYMON-CleanScaleTo innowacyjne, skomputeryzowane i nowatorskie urządzenia działające na bazie fizyki kwantowej, emitujące unikalną kombinację fal radiowych o niskiej częstotliwości. SAYMON-CleanScale przeznaczone są do odkamieniania instalacji wodnych i fizycznego zmiękczania i uzdatniania wody pitnej, użytkowej, technologicznej, kotłowej i przemysłowej.

Urządzenie składa się z części komputerowej oraz z anten nawiniętych w formie cewki na zewnętrzną stronę rury z przepływającą wodą poddawaną działaniu pola elektromagnetycznego.

Powstała pętla indukcyjna powoduje polaryzację molekuł i cząsteczek zawiesin, i ich wzajemne odpychanie, a tym samym następuje zabezpieczenie rury przed osadzaniem się kamienia żelazo-wapiennego, ponadto dzięki cząsteczkom spolaryzowanym woda ma niskie napięcie powierzchniowe i jest fizycznie miękka.

Wszystkie wiązania molekularne pomiędzy elektronami a jądrem są natury elektromagnetycznej. Dlatego też jest ewidentne, że zmieniające się pole elektromagnetyczne będzie miało odpowiedni wpływ na wiązania. W wyniku sterowanego cyfrowo indukcyjnego pola elektromagnetycznego następuje oddziaływanie zarówno na kationy i aniony zawarte w wodzie oraz niedopuszczenie do reakcji chemicznej, zaś w przypadku trwałych związków, jak przy kamieniu kotłowym, zgodnie z mechaniką kwantową, siłą rzeczy następuje rozerwanie wiązań i destrukcja związku chemicznego od wewnątrz, stąd możemy mówić o rzeczywistym odkamienianiu. Co ważne, działanie urządzenia nie wpływa na chemiczny skład wody, ponieważ nie jest do niej nic dodawane ani z niej usuwane (woda nadal zawiera ważny dla życia magnez i wapń) oraz też nie wpływa na jej nośność energetyczną. Z uwagi, że praca urządzenia nie wpływa na chemiczny skład wody, dlatego standardowe testy na twardość nie są odpowiednie. W przypadku uzdatniania fizycznego należy stosować testy fizyczne.


Rezultatem stosowania urządzenia SAYMON-CleanScale jest:

 • odkamienianie instalacji i urządzeń, przez które przepływa woda
 • zabezpieczenie instalacji przed powstawaniem kamienia i trwałych osadów
 • likwidacja osadów z rdzy oraz ochrona instalacji przed korozją
 • przedłużona żywotność instalacji
 • likwidacja problemów z twardą wodą; podobne efekty fizyczne jak przy zmiękczaniu wody
 • poprawa i przyśpieszenie procesów jonowymiennego uzdatniania wody
 • wydłużenie czasu skuteczności działania reagentów przy metodzie jonitowej oraz skuteczności i trwałości odżelaziaczy
 • stabilizacja pH (zawężenie przedziału )
 • poprawa efektów natlenienia (ścieków)
 • poprawa procesów flokulacji, koagulacji, sedymentacji (procesów oczyszczania ścieków)
 • poprawa odwadniania osadów ściekowych
 • zminimalizowanie nalotów (linii) na bocznych ścianach basenu (tym samym likwidacja miejsc gromadzenia się bakterii łącznie z patogennymi, takimi jak Legionella pneumophila)
 • zmniejszenie koncentracji chloru w wodzie pitnej i basenowej
 • oszczędność dozowania chemikaliów, a także detergentów i środków czystości
 • podwyższenie zawartości tlenu (O2) w wodzie i zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla (CO2)
 • naturalny świeży zapach wody i poprawa walorów organoleptycznych wody pitnej.


Korzyści ze stosowania urządzeń SAYMON-CleanScale to:

 • ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją oraz konserwacją urządzeń energetycznych i technicznych oraz gospodarstwa domowego m.in.:
  • kotłów c.o. i podgrzewaczy c.w.u.
  • term grzewczych, pralek, zmywarek
  • armatury sanitarnej, wanien, kabin prysznicowych, basenów kąpielowych
  • instalacji wodociągowej i instalacji centralnego ogrzewania
 • oszczędności związane ze zmniejszeniem strat finansowych, wynikających m.in.:
  • ze zmniejszenia oporów pompowania (oszczędność zużycia energii elektrycznej)
  • ze zwiększenia współczynnika przenikania ciepła na skutek likwidacji warstwy kamienia w instalacjach i urządzeniach (oszczędność zużycia paliw)
  • ze zmniejszenia zużycia mydeł i detergentów przy praniu i sprzątaniu
  • ze zmniejszenia zużycia środków chemicznych i redukcji niekorzystnych zrzutów do środowiska
  • ze zwiększenia walorów zdrowotnych poprzez redukcję obecności bakterii i eliminację źródeł zagnieżdżenia odpowiedzialnych za rozmnażanie się flory bakteryjnej w systemach wodnych
  • ze zwiększenia wydajności systemów myjących, czyszczących, chłodniczych, grzewczych itp.


Ze względu na minimalny pobór energii elektrycznej koszty eksploatacyjne elektromagnetyzera indukcyjnego SAYMON-CleanScale w skali roku są bardzo niskie. Ponadto w przypadku stosowania tradycyjnych zmiękczaczy jonowymiennych, mając na uwadze tylko oszczędności z wydatków ponoszonych na środki chemiczne i sól regeneracyjną, koszt nabycia urządzenia zasadniczo zwraca się w pierwszym roku.

Montaż urządzenia jest prosty i nie powoduje ingerencji w instalację. W przypadku wody pitnej i gospodarczej montowany jest w pobliżu rury z wodą zasilającą za wodomierzem. Natomiast w układach centralnego ogrzewania w pobliżu rury zasilającej za kotłem.

Produkcja urządzeń odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami, normami bezpieczeństwa dla niskich napięć oraz kompatybilności elektromagnetycznych.

Skomputeryzowane, elektroniczne urządzenia SAYMON-CleanScale są najbardziej efektywną i przyjazną środowisku metodą likwidowania problemów związanych z twardą wodą.


Zapoznaj się z informacjami o elektronicznynch magnetyzerach (elektromagnetyzerach) indukcyjnych zawartymi w pliku PDF:

Elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale do uzdatniania wody – elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale do uzdatniania wody

Elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale do uzdatniania wody dla biura, domu i firmy – elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale do uzdatniania wody dla biura, domu i firmy

Elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale dla basenów kąpielowych – elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale dla basenów kąpielowych

Elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale dla instalacji grzewczych, chłodniczych, produkcyjnych i oczyszczania ścieków – elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale dla instalacji grzewczych, chłodniczych, produkcyjnych i oczyszczania ścieków

Elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale dla myjni samochodowych – elektroniczne magnetyzery (elektromagnetyzery) indukcyjne SAYMON-CleanScale dla myjni samochodowych