Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991


Zmiękczanie jonowymienne – automatyczne, jonowymienne, kompaktowe zmiękczacze wody SAYMON


Zmiękczanie jonowymienne ma na celu usunięcie z wody jonów wapnia i magnezu (właśnie te związki chemiczne tych pierwiastków wytrącają się i osadzają, powodując zakamienienie) i zastąpienie ich kationami sodu. Korzystanie z twardej wody niesie ze sobą wiele negatywnych skutków, które przyczyniają się do obniżenia wydajności i zwiększenia strat energii. To, że parametry wody są zgodne z normą twardości, wcale nie oznacza, że nie pojawi się problem zarastania instalacji spowodowany wytrącaniem się osadów w postaci kamienia (rozpiętość normy od 60 do 500 mg/l węglanu wapnia jest bardzo duża, a to oznacza, że zakres sięga od wody miękkiej aż do wody w zasadzie twardej).


Automatyczne, jonowymienne, kompaktowe zmiękczacze wody SAYMONAutomatyczne, jonowymienne, kompaktowe zmiękczacze wody SAYMON. Urządzenia zbudowane są z kolumny jonowymiennej ze złożem dwufunkcyjnym lub wielofunkcyjnym, zbiornika solankowego oraz programowalnej głowicy sterującej. W czasie przepływu wody przez złoże następuje wymiana zawartych w wodzie jonów wapniowych i magnezowych na jony sodowe zawarte w złożu w przypadku złoża dwufunkcyjnego, a także usuwanie jonów żelazowych, manganowych i amonowych w przypadku złoża wielofunkcyjnego. Złoża po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej okresowo poddawane są regeneracji w celu przywrócenia ich pierwotnych właściwości. Zmiękczacze marki SAYMON pracują w 4-cyklicznym trybie regeneracyjnym w przeciwieństwie do występujących na rynku tańszych zmiękczaczy 2-cyklicznych. Pierwszy cykl polega na wypłukaniu przeciwprądowym zanieczyszczeń mechanicznych, drugi na płukaniu złoża nasyconym roztworem soli kuchennej (ze zbiornika solankowego), co powoduje wypieranie jonów wapnia i magnezu oraz innych zanieczyszczeń przez jony sodowe. W trakcie trzeciego cyklu następuje współprądowe wypłukanie solanki, zaś w cyklu czwartym przeciwprądowe formowanie i ułożenie złoża oraz napełnienie wodą zbiornika solankowego. Wypłukane zanieczyszczenia oraz popłuczyny solankowe odprowadzane są do kanalizacji. Proces regularnej i skutecznej regeneracji powoduje wydłużenie żywotności złoża i zwiększenie jego zdolności jonowymiennej.
Automatyczna praca urządzeń może być realizowana poprzez sterowniki w wersji czasowej (regeneracja następuje po upływie określonego czasu działania) lub objętościowej (regeneracja po przepływie określonej objętości wody). Urządzenia marki SAYMON cechują się niskimi kosztami eksploatacji dzięki wyjątkowo małemu zużyciu soli i elektronicznemu sterowaniu logicznemu ze stałą kontrolą parametrów pracy.


Zapoznaj się z oferowanymi przez nas urządzeniami - informacje w plikach PDF:

Zmiękczacze wody serii Maxima, Slimline oraz Sentencia – informacja ogólna – zmiękczacze wody serii Maxima, Slimline oraz Sentencia – informacja ogólna

Kompaktowe zmiękczacze wody SAYMON-Maxima – kompaktowe zmiękczacze wody SAYMON-Maxima

Profesjonalne systemy zmiękczania SAYMON-ProFlow Simplex – profesjonalne systemy zmiękczania SAYMON-ProFlow Simplex

rofesjonalne systemy zmiękczania SAYMON-ProFlow Duplex – profesjonalne systemy zmiękczania SAYMON-ProFlow Duplex

Zmiękczacze wody SAYMON-EkoOptima – zmiękczacze wody SAYMON-EkoOptima